ПРАШАЛНИК ЗА НАСИЛСТВО НА ЈАВНИ МЕСТА


 

Реактор спроведува истражување за опсегот на насилство на јавните места, и за таа цел, меѓу другото спроведуваме онлајн анкета за да дознаеме колку безбедно се чувствувате.

 

Ве молиме да одвоите 10 до 15 минути од Вашето време и да го одговорите овој прашалник.

 

Ви благодариме.

Тимот на Реактор

 

Ова истражување е изработено со техничка и финансиска поддршка на UN Women - Тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените