ANKETA O DISKRIMINACIJI NA RADNOM MJESTU

 

Hvala Vam na učešću u ovoj značajnoj anketi, čiji je cilj da se utvrde načini za uspješniju borbu protiv diskriminacije na radu i u vezi s radom. Vaša mišljenja i iskustva pomoći će nam da osmislimo akcije koje mogu doprinijeti sprječavanju diskriminacije, kao i efikasnijem ostvarivanju pravde u slučaju diskriminacije. Popunjavanje ankete traje oko 10 minuta. Svi Vaši odgovori biće povjerljivi. Niko neće znati Vaš identitet.

 

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa anketom, molimo Vas da kontaktirate: Centar za ženska prava. Klikom na dugme „Dalje“ pristajete na učešće u ovom važnom istraživanju. Hvala Vam!

 

 

 You can change the language of the survey by choosing from the drop-down menu below the title of the survey.