ANKETA O DISKRIMINACIJI NA RADNOM MJESTU


Hvala vam na učešću u ovoj značajnoj anketi, čiji je cilj da se utvrde načini za uspješniju borbu protiv raznih oblika diskriminacije koji se mogu javiti u radom odnosu. Podjelom Vaših mišljenja i iskustava podržavate identifikaciju akcija koje mogu pomoći u sprečavanju diskriminacije, kao i doprinijeti poboljšanom pristupu i ostvarivanju pravde u slučaju diskriminacije. Popunjavanje ankete traje oko 15 minuta. Budite sigurni da će svi Vaši odgovori biti anonimni. Niko neće znati vaš identitet.

 

 

 

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa anketom, molimo Vas da kontaktirate:Helsinški parlament građana (HPG) Banja Luka, e-mail: smarkovic@hcabl.org. Klikom na dugme "Dalje" pristajete na učešće u ovom važnom istraživanju. Hvala vam!

 

 

You can change the language of the survey by choosing from the drop-down menu below the title of the survey.